Skip to content
Texas A&M University
Mathematics

MATH 691 - Research - Summer 2024

Credits 1 to 23. 1 to 23 Other Hours.

Research for thesis or dissertation.

Sections

Sec Instructor Lecture
101 Alonso Ruiz,Patricia N/A-N/A
102 Holmes,Irina N/A-N/A
103 Sottile,Frank N/A-N/A
104 Paouris,Grigorios N/A-N/A
105 Papanikolas,Matthew N/A-N/A
106 Young,Matthew N/A-N/A
107 Landsberg,Joseph N/A-N/A
108 Xie,Zhizhang N/A-N/A
109 Grigorchuk,Rostislav N/A-N/A
110 Yang,Tian N/A-N/A
111 Rowell,Eric N/A-N/A
112 TBA N/A-N/A
113 TBA N/A-N/A
114 TBA N/A-N/A
115 TBA N/A-N/A
116 TBA N/A-N/A
117 TBA N/A-N/A
118 TBA N/A-N/A
151 TBA N/A-N/A
201 Young,Matthew N/A-N/A
202 Grigorchuk,Rostislav N/A-N/A
203 Yang,Tian N/A-N/A
204 Berkolaiko,Gregory N/A-N/A
205 Zelenko,Igor N/A-N/A
206 Baskin,Dean R N/A-N/A
207 Efendiev,Yalchin N/A-N/A
208 Siegel,Jonathan N/A-N/A
209 Rowell,Eric N/A-N/A
210 Sottile,Frank N/A-N/A
211 TBA N/A-N/A
301 Rojas,Joseph N/A-N/A
302 Nekrashevych,Volodymyr N/A-N/A
303 Kuan,Jeffrey N/A-N/A
304 Papanikolas,Matthew N/A-N/A
305 Landsberg,Joseph N/A-N/A
306 Xie,Zhizhang N/A-N/A
307 Nekrashevych,Volodymyr N/A-N/A
308 Straube,Emil N/A-N/A
309 Sottile,Frank N/A-N/A
310 Bonito,Andrea N/A-N/A
311 Demlow,Alan R N/A-N/A
312 Yu,Guoliang N/A-N/A
313 Baudier,Florent P N/A-N/A
314 Rowell,Eric N/A-N/A
315 Schlumprecht,Thomas N/A-N/A
316 Wojtowytsch,Stephan N/A-N/A
317 Boas,Harold N/A-N/A
318 Young,Matthew N/A-N/A
319 Maier,Matthias N/A-N/A
320 Guermond,Jean-Luc N/A-N/A
321 Efendiev,Yalchin N/A-N/A
322 Paouris,Grigorios N/A-N/A
323 Berkolaiko,Gregory N/A-N/A
324 Liu,Chun-Hung N/A-N/A
325 Alonso Ruiz,Patricia N/A-N/A
326 Zelenko,Igor N/A-N/A
327 Kuchment,Peter N/A-N/A
328 Baskin,Dean R N/A-N/A
329 TBA N/A-N/A
330 TBA N/A-N/A
331 TBA N/A-N/A
332 TBA N/A-N/A
333 TBA N/A-N/A
351 Comech,Andrew N/A-N/A